Przejście w Tatrach

Top: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Hińczowa
Miejsce: 
Koprowy Wierch
Název silnice: 
Rebrom
Ocenění: 
II
Skala: 
M - skala zimowa Mixt
Wycena uzupełniająca: 
WI2+
Čas: 
1 hod
Dátum: 
2015-02-12
Pozornost: 
zlyžované do Hlinskej doliny
Kdo: 
M.Červienka