Przejście w Tatrach

Top: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Rybiego Potoku
Miejsce: 
Próg Wyżniego Czarnostawiańskiego Kotła
Název silnice: 
Brągiew siwa
Ocenění: 
V
Skala: 
M - skala zimowa Mixt
Wycena uzupełniająca: 
M5
Dátum: 
2015-01-16
Kdo: 
P.Ivanecký, M.Červienka