Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 26 - 50
Łącznie: 3574
Např. 2021-08-04
Např. 2021-08-04
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Název silnice Miejsce Ocenění Dátumseřadit vzestupně Akcja
Prawe Żebro Skrajny Granat IV 2021-07-17 Szczegóły
Kuczmierowski - Patrzykont Zmarzłe Czuby V+ 2021-07-13 Szczegóły
Odlot Zadni Kościelec VI- 2021-07-13 Szczegóły
Filar Slamy Łomnica V 2021-07-13 Szczegóły
Ciemnosmreczyńska grań Ciemnosmreczyńska Turnia IV 2021-07-10 Szczegóły
Filar Staszla Zadni Granat V 2021-07-10 Szczegóły
Żleb Drege'a Pośredni Granat V+ 2021-07-10 Szczegóły
Wołowa 2+2 (Stanisławski, Świerz 2x, Štaflovka) Wołowa Turnia V 2021-07-10 Szczegóły
Filar Szczuki Mały Kozi Wierch V 2021-07-09 Szczegóły
grań Jaworowych Turni i Mniszków Zadnia Jaworowa Turnia, Wielka Jaworowa Turnia, Pośrednia Jaworowa Turnia III 2021-07-08 Szczegóły
Cesta cez knihu Skrajna Rzeżuchowa Turnia V 2021-07-08 Szczegóły
Kombinacja dróg Kozie Czuby VI 2021-07-07 Szczegóły
Trawers Zamarłej Zamarła Turnia V 2021-07-07 Szczegóły
Zaciatok pribehu Wielka Łomnicka Baszta VIII- 2021-07-07 Szczegóły
Zachodnią granią - Motyka Kozie Czuby III 2021-07-06 Szczegóły
Surdel - Uchmański Mięguszowiecki Szczyt Wielki V+ 2021-07-06 Szczegóły
Z Przełęczy do Bańdziocha Mięguszowiecki Szczyt Wielki II 2021-07-06 Szczegóły
Prawy Filar Zadni Mnich III 2021-07-06 Szczegóły
Pn. - zach. ścianą Niżnie Rysy III 2021-07-05 Szczegóły
droga Świerza Żabi Szczyt Wyżni III 2021-07-05 Szczegóły
Północna grań Żabi Mnich VI 2021-07-05 Szczegóły
Droga Klasyczna, Droga Robakiewicza Mnich IV+ 2021-07-05 Szczegóły
Byczkowski Kościelec V+ 2021-07-04 Szczegóły
Żabia grań Żabi Szczyt Wyżni, Żabi Mnich IV 2021-07-04 Szczegóły
Zárez Wielka Łomnicka Baszta VI+ 2021-07-04 Szczegóły

Stránky