Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 4351 - 4375
Łącznie: 4402
Např. 2024-07-22
Např. 2024-07-22
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Název silnice Miejsce Ocenění Dátumseřadit vzestupně Akcja
Motyka Zamarła Turnia V- 2013-06-18 Szczegóły
Festiwal Granitu, Lewi Wrześniacy Zamarła Turnia V 2013-06-17 Szczegóły
Plšek Szarpane Turnie VI- 2013-06-17 Szczegóły
Sprężyna Kościelec VI 2013-06-17 Szczegóły
Świnicka Grań Świnica III 2013-06-16 Szczegóły
Mięguszowiecka Grań Mięguszowiecki Szczyt Wielki IV 2013-06-16 Szczegóły
Klasyczna Mnich IV 2013-06-16 Szczegóły
Lipka -Święcicki (do rampy), Płyty Kriššáka (góra) Kieżmarski Szczyt VI+ 2013-06-16 Szczegóły
GGTZ: Kasprowy - Kończysty Starorobociański Wierch 2013-06-16 Szczegóły
Lewa Pilchówka Zamarła Turnia V 2013-06-16 Szczegóły
Festiwal Granitu Zamarła Turnia V 2013-06-16 Szczegóły
Koziczyński - Uznański - Englisch Ostry Szczyt II 2013-06-09 Szczegóły
Świerz Żabi Szczyt Niżni III 2013-05-19 Szczegóły
Puskas Szarpane Turnie VII- 2013-05-19 Szczegóły
Plšek Szarpane Turnie VI- 2013-05-19 Szczegóły
Plšek Szarpane Turnie VI 2013-05-16 Szczegóły
Dolny Kriššák + Lewy Puškáš Kieżmarski Szczyt V 2013-05-11 Szczegóły
Łomnickim Korytem przez Cmentarzysko do Lejkowego Kotła Łomnica 2013-04-21 Szczegóły
Wielki Szymkowy Żleb Przełęcz Stolarczyka 2013-04-14 Szczegóły
Nienazwany żleb spadający do Strzystarskiego Żlebu Hawrań 2013-03-05 Szczegóły
Jurzyca Batyżowiecki Szczyt III 2013-03-03 Szczegóły
Siwy Żleb Jaworowy Szczyt 2013-03-01 Szczegóły
Zjazd Groszem i przez Jaminę Sławkowski Szczyt 2013-02-28 Szczegóły
Przez Banikowską Przełęcz do Doliny Spalonej Banówka 2013-02-17 Szczegóły
Labirynt Fauna Skrajne Solisko IV 2013-01-28 Szczegóły

Stránky