Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 276 - 300
Łącznie: 4398
Např. 2024-07-13
Např. 2024-07-13
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Název silnice Miejsce Oceněníseřadit sestupně Dátum Akcja
Zachodnia grań Zadni Mnich II 2012-11-17 Szczegóły
Granią Granatów Wielickich Dwoista Turnia, Wielka Granacka Turnia II 2023-09-09 Szczegóły
Sławkowska Grań Sławkowski Szczyt II 2014-10-26 Szczegóły
Zachodnia Grań Zadni Mnich II 2013-12-14 Szczegóły
Ryglowa Ławka Wielka Jaworowa Turnia II 2017-08-18 Szczegóły
Komarnicki (WHP: 2631, 2637E) Wielki Kościół II 2013-09-28 Szczegóły
GGTW: Przełęcz pod Kopą - Czarny Przechód Jagnięcy Szczyt, Czerwona Turnia, Modra Turnia, Kołowy Szczyt II 2019-02-17 Szczegóły
Wala Lodowy Szczyt II 2014-01-06 Szczegóły
Pn. - wsch. żlebem Świnica II 2020-08-17 Szczegóły
Zachodnie żebro Diablowina II 2020-07-26 Szczegóły
Żleb Sławkowska Kopa II 2017-01-31 Szczegóły
Prawy Abgarowicz + Grań Cubryny Cubryna II 2022-05-21 Szczegóły
Grań Czarnych Ścian Czarne Ściany II 2014-08-03 Szczegóły
Grań Hrubego Hruby Wierch II 2013-07-27 Szczegóły
Przez Ciężkie Koryto i wschodnią grań Niżnie Rysy II 2016-08-16 Szczegóły
Grań Fajek Wierch pod Fajki II 2020-11-13 Szczegóły
Rozdziele - Zawracik Rówienkowy Mały Jaworowy Szczyt II 2014-02-21 Szczegóły
Kołowa Grań Kołowy Szczyt II 2017-08-30 Szczegóły
Grań Szczyrbski Szczyt - Hruby W. Szczyrbski Szczyt, Hruby Wierch II 2021-11-01 Szczegóły
Sławkowska Grań Sławkowski Szczyt II 2016-06-25 Szczegóły
Grań Kościelców Kościelec, Zadni Kościelec II 2015-09-13 Szczegóły
Grań Hrubego Hruby Wierch II 2018-09-01 Szczegóły
Dolina Śnieżna Śnieżny Zwornik II 2014-03-14 Szczegóły
Martin Gerlach II 2017-08-09 Szczegóły
Grań Kościelców Kościelec, Zadni Kościelec II 2015-10-04 Szczegóły

Stránky