Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Batyżowiecka
Miejsce: 
Batyżowiecki Szczyt
Nazwa drogi: 
Kuttove platne
Wycena: 
V-
Data: 
2018-09-17
Kto: 
Školníček, Krupa
Klub: 
HK 1715 Poprad