Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Zadnia Jaworowa, Staroleśna
Miejsce: 
Mały Ostry Szczyt, Ostry Szczyt
Nazwa drogi: 
Grań Ostrego
Wycena: 
III
Wycena uzupełniająca: 
IV
Data: 
2018-09-16
Uwagi: 
Od Jaworowej Przełęczy po Białą Ławkę.
Kto: 
AH, JM, Greg