Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Staroleśna
Miejsce: 
Jaworowy Szczyt
Nazwa drogi: 
Filar Kellego
Wycena: 
IV
Czas: 
1h
Data: 
2018-06-08
Uwagi: 
Miejsc V nie odnotowałem. Co ciekawe oryginalnie droga ta wyceniona została na IV. Zejście przez Jaworową Galerię na południe.
Kto: 
Greg