Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Łomnicka
Miejsce: 
Łomnica
Nazwa drogi: 
Motyka
Wycena: 
V+
Wycena uzupełniająca: 
5+,WI3+/4
Czas: 
5h30m
Data: 
2018-03-11
Uwagi: 
Dół aż do komina za V- zrobiony na lotnej - lodu (głównie WI2, WI3, ostatni próg WI3+/4) dość ale z powodu wysokiej temperatury wszystko zaczynało płynąć. Po drodze wyprzedziliśmy Słowaków asekurujących się na sztywno. Po przejściu mikstowego komina znowu lotna aż pod rynnę (IV, WI3+) - mało lodu ale znośnie. Widzieliśmy ślady z soboty omijające trudności po lewej stronie kopulastej turnicy. Kolejny wyciąg to wąski żleb z jednym trudniejszym progiem, pokonany zacięciem po lewej (IV) i dojście pod cruxa. Z góry mocno się lało więc na stanowisku jak pod wodospadem. Kilka czujnych ruchów po skalnej płycie (zimowe 5+) i wyjście w łatwiejszy teren. Na polach podszczytowych jesteśmy po 4h30m, kopiemy się jeszcze w grząskim śniegu na szczyt kolejną godzinę. Piękna droga, warto zrobić :)
Kto: 
Andrzej Ficek, Jacek Suchojad
Klub: 
KW Bielsko-Biała