Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Wielicka
Miejsce: 
Ponad Ogród Turnia
Nazwa drogi: 
Sopel
Wycena: 
V
Skala: 
I - skala zimowa Ice
Wycena uzupełniająca: 
WI5/II
Styl: 
OS
Czas: 
1:00
Data: 
2018-03-04
Kto: 
Kasia Omyła, Tomek Czernek
Klub: 
KW Bielsko-Biała