Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina (stara metoda): 
Dolina Gąsienicowa
Nazwa drogi: 
Droga Potoczka
Szczyt: 
Czuba nad Karbem
Wycena: 
V-
Skala: 
M - skala zimowa Mixt
Styl: 
RP
Czas: 
6,5
Data: 
2017-12-01
Uwagi: 
Wariant prostujący po płycie z lewej strony.