Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Mięguszowiecka
Nazwa drogi: 
Junova Cesta
Szczyt: 
Osterwa
Wycena: 
VI
Styl: 
OS
Data: 
2017-10-01
Kto: 
Aluth & Mario
Klub: 
Wieżos