Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 3126 - 3150
Łącznie: 3430
Np. 2021-01-25
Np. 2021-01-25
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogi Miejsce Wycena Datasortuj rosnąco Akcja
Orłowski Mnich V- 2013-08-30 Szczegóły
Robakiewicz Mnich III 2013-08-29 Szczegóły
Kant Klasyczny (3 wyc) + Wariant Marcisz/Chrzanowski + Rysa Marcisza Mnich VII- 2013-08-28 Szczegóły
Klasyczna Mnich IV 2013-08-27 Szczegóły
Środkowe Żeberko Skrajny Granat 2013-08-25 Szczegóły
Kajka Kościelec VI 2013-08-25 Szczegóły
Czech-Ustupski Żabi Kapucyn V 2013-08-25 Szczegóły
Filar MSW Mięguszowiecki Szczyt Wielki V 2013-08-24 Szczegóły
Matrix Kościelec IX 2013-08-24 Szczegóły
Festiwal granitu Zamarła Turnia V 2013-08-24 Szczegóły
Grań Kościelców Kościelec III 2013-08-24 Szczegóły
Klasyczna Mnich IV 2013-08-24 Szczegóły
Orłowski, Kant Klasyczny Mnich V+ 2013-08-24 Szczegóły
GGTZ: Liliowe - Wyżnia Huciańska Przełęcz Banówka 2013-08-23 Szczegóły
Motyka Zamarła Turnia V 2013-08-23 Szczegóły
Północny Filar Świnica IV+ 2013-08-23 Szczegóły
Wschodnia grań Żabi Koń IV 2013-08-22 Szczegóły
Setka Zadni Kościelec IV 2013-08-22 Szczegóły
Zachodnia Grań Zadni Mnich II 2013-08-22 Szczegóły
Grań Fajek Wierch pod Fajki III 2013-08-22 Szczegóły
Uskok Zadni Mnich VI 2013-08-20 Szczegóły
Prawy Motyka Mały Lodowy Szczyt V 2013-08-20 Szczegóły
Byczkowski Kościelec V 2013-08-19 Szczegóły
Fuczok Mnich VII- 2013-08-19 Szczegóły
Šádek Baranie Rogi IV 2013-08-19 Szczegóły

Strony