Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 1 - 25
Łącznie: 2353
Np. 2018-04-19
Np. 2018-04-19
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogi Szczyt Wycenasortuj malejąco Czas Data Akcja
Cez bariéru VI A0 Świstowy Szczyt 13h 2018-01-09 Szczegóły
Komínom a žľabom Skrajna Garajowa Ławka 8h 2017-02-19 Szczegóły
Łańcuchówka Morskooczna Żabia Lalka, Zadnia Tomkowa Igła, Żabi Koń, Zadni Mnich, Mnich 2015-07-31 Szczegóły
dr horskiej, Via AliNina, Ľavá veža SZ, Ondrejova cesta Osterwa 2015-08-20 Szczegóły
Żleb Zaruskiego zjazd na nartach Kościelec 2014-03-27 Szczegóły
Siwy Żleb Jaworowy Szczyt 2013-03-01 Szczegóły
zjazd z koscielca na nartach zlebem zaruskiego z samego wierzcholka Kościelec 2015-04-12 Szczegóły
GGT: Wołowiec- wsch. wierzchołek Trzech Kop Rohacz Ostry, Rohacz Płaczliwy, Trzy Kopy 4h20 2016-02-26 Szczegóły
Do Ľadového sedla Śnieżne Czuby 1 hod 2017-01-11 Szczegóły
Komín návratov Ryglowa Przełęcz 6hod 2016-01-30 Szczegóły
Pn.-zach. granią od Durnej Przełęczy Durny Szczyt 4 godz. 2015-03-18 Szczegóły
Motyka (Komin Motyki) Jaworowy Szczyt 4h 2014-02-03 Szczegóły
Puškáš Sławkowska Kopa 2015-12-02 Szczegóły
Czarny Mięguszowiecki przez Kazalnicę i Bandzioch Mięguszowiecki Szczyt Czarny 2014-04-21 Szczegóły
Grań Kończystej Mała Kończysta 2014-06-08 Szczegóły
Zjazd na północ Kozia Przełęcz 2015-05-07 Szczegóły
Dieska Kieżmarski Szczyt 2015-07-20 Szczegóły
Ławką Dubky'ego Pośrednia Grań 2014-08-22 Szczegóły
Główny żleb zachodniej ściany (Żleb Świerza) Świstowy Szczyt 1,5h 2017-04-02 Szczegóły
Zjazd Groszem i przez Jaminę Sławkowski Szczyt 2013-02-28 Szczegóły
GGTZ: Huciańska Przełęcz - Kasprowy Wierch 82h 2018-02-18 Szczegóły
Szare Zacięcie Mięguszowiecki Szczyt Wielki ? 2014-02-17 Szczegóły
Ľadové dolinky Śnieżny Szczyt 2017-01-20 Szczegóły
Międzymiastowa Mnich 2015-06-15 Szczegóły
Stanisławski i okolice Łomnica 2015-08-30 Szczegóły

Strony