Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 1 - 25
Łącznie: 3173
Np. 2020-08-06
Np. 2020-08-06
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogi Miejsce Wycenasortuj malejąco Data Akcja
Jastrzębia Grań Czerwona Turnia 2013-10-12 Szczegóły
Zachodnia ściana Młynickie Solisko, Szczyrbskie Solisko 2016-03-31 Szczegóły
Komin Drewnowskiego Zadni Kościelec 2019-04-03 Szczegóły
Cyklistický ľad Żółta Ściana 2018-01-27 Szczegóły
Filar Kelego Jaworowy Szczyt 2015-07-08 Szczegóły
Zachód Grońskiego Mała Wołowa Szczerbina 2014-03-11 Szczegóły
Bratysławski Lód Skrajna Rogowa Przełęcz 2014-01-12 Szczegóły
Wschodnia grań Żabi Koń 2018-01-06 Szczegóły
Wielkie Zacięcie / Obrovský kút Kieżmarski Szczyt 2013-08-17 Szczegóły
Żleb Puskasa Rysy 2017-04-01 Szczegóły
Granią od ciemnosmreczyńskiej przełączki Ciemnosmreczyńska Turnia 2019-06-08 Szczegóły
Lodospad Kaskady Czerwona Skałka 2017-02-05 Szczegóły
Zachodnia ściana Młynickie Solisko, Szczyrbskie Solisko 2015-12-22 Szczegóły
Czarne Zacięcie Mięguszowiecki Szczyt Wielki 2014-02-21 Szczegóły
Pn. Ściana Direttissima Mięguszowiecki Szczyt Wielki 2015-12-29 Szczegóły
Cez bariéru VI A0 Świstowy Szczyt 2018-01-09 Szczegóły
Komínom a žľabom Skrajna Garajowa Ławka 2017-02-19 Szczegóły
Puskas na zach. Łomnicy + Grań wideł Łomnica, Wielki Szczyt Wideł, Kieżmarski Szczyt 2019-06-30 Szczegóły
Hokejka Łomnica 2015-07-31 Szczegóły
Żleb Szulakiewicza Turnia Zwornikowa 2019-04-19 Szczegóły
dr horskiej, Via AliNina, Ľavá veža SZ, Ondrejova cesta Osterwa 2015-08-20 Szczegóły
Głogowski Czuba nad Karbem 2020-01-12 Szczegóły
Nienazwany żleb spadający do Strzystarskiego Żlebu Hawrań 2013-03-05 Szczegóły
Wschodnią ścianą (Stwolskim Zawratem) Kończysta 2015-04-15 Szczegóły
Vzpomínka na Bimba Wielicka Baszta 2012-03-17 Szczegóły

Strony