Co się 'robi' w Tatrach?

Co wiemy o taternickiej eksploracji Tatr? Czy znamy choćby większość przejść jakie mają miejsce? Czy jesteśmy w stanie stworzyć obraz współczesnego taternictwa? Czy potrafimy powiedzieć jaka jest frekwencja wspinających się i jaki jest jej przebieg?

Przez lans do mas. Przez media do gwiazd.

Podsumowanie sezonu letniego 2019 wraz z uzupełnieniem

Taternickie lato 2019 - część pierwsza i druga

Podsumowanie sezonu letniego 2018

Taternickie lato 2018 – szczególnie długie, odznaczone polskim przejściem tatrzańskiego ekstremu ‘Coróny ’.

Maroš ČervienkaStrony

Subskrybuj Elektroniczna książka przejść taternickich i wyjść w góry RSS