Przejście w Tatrach

Mountains: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Ciężka
Miejsce: 
Rysy
Name of the route: 
Żleb Puskasa
Wycena uzupełniająca: 
WI3/WI3+
Style: 
OS, żywiec
Time: 
3h
Date: 
2017-04-01
Comments: 
Dwa dolne lodospady były nieco miękkie, drugi próg przechodziliśmy tunelem z lewej strony progu między boczną ścianą żlebu, a lodem.
Who: 
Dawid Czyż, Sławek Ignaczak